Visual Studio C# Örnekleri – Girilen Sayılardan 20-50 Arasındakilerin Aritmetik Ortalaması

C# örneklerimize kullanıcının gireceği adet kadar kullanıcıdan sayı isteyen daha sonra bu sayılardan 20-50 arasında olanların aritmatik ortalamasını bulan program ile devam ediyoruz. Program kodları ve Ekran görüntüsü…


int toplam=0,kactane=0;
Console.WriteLine("Kaç Sayı girilecek");
int
Visual Studio C# Örnekleri - Girilen Sayılardan 20-50 Arasındakilerin Aritmetik Ortalaması: Visual Studio C# Örnekleri - Girilen Sayılardan 20-50 Arasındakilerin Aritmetik Ortalaması

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: