Visual Studio C# Dersleri-C# Arayüz Interface Tanımlama ve Kullanımı 3

C# Arayüz (Interface) kullanım örneklerine devam ediyoruz bu örneğimizde bir ilin özelliklerini görüntülemek için bir interface ve bu interface içerisinde kullanılacak sınıf tanımlamasını yapalım


using System;
namespace SinifBilgileriOrnegi
{
class Program
{
static void Main(string[] arg
Visual Studio C# Dersleri-C# Arayüz Interface Tanımlama ve Kullanımı 3: Visual Studio C# Dersleri-C# Arayüz Interface Tanımlama ve Kullanımı 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: