Visual Studio C# Dersleri – C# Arayüz Interface Tanımlama ve Kullanımı

Arayüzler (Interfaces)

Özet sınıfların benzeri olan bir yapı da arayüzlerdir (interface), diğer sınıflar için ara yüz görevini üstlenir.

Bütün metotları ve özellikleri özet olarak bildirilmiş sınıflardan çok fazla bir farkı yoktur. Dolayısıyla arayüzlerdeki metot ve özelliklerin gövdesi yazılamaz.

Arayüzler kısaca kend
Visual Studio C# Dersleri – C# Arayüz Interface Tanımlama ve Kullanımı: Visual Studio C# Dersleri – C# Arayüz Interface Tanımlama ve Kullanımı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: