Visual Studio C# Dersleri – Numaralandırmalar (Enumaration) Kullanımı

Enum veya numaralandırma Özel sözcük veya ifadeleri belli bir sayısal değer alan toplu sabitler tanımlamak için kullanılan bir yapıdır.
Tanımlama şekli;
enum anahtar sözcüğü ile tanımlanır.
enum isim {SOZCUK1,SOZCUK2 };
enum isim : tur{ SOZCUK1,SOZCUK2}
Burada isim numaralandırmaya verilen tip ismini, parantez içindeki “,” ayrı
Visual Studio C# Dersleri – Numaralandırmalar (Enumaration) Kullanımı: Visual Studio C# Dersleri – Numaralandırmalar (Enumaration) Kullanımı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: