Visual Studio C# Dersleri – C# Trackbar Kullanımı

Form üzerindeki herhangi bir nesnenin veya formun büyüklük, küçüklük, saydamlık gibi özelliklerinin sizin fare ile sürüklemeniz ile otomatik olarak değiştirmenizi sağlayan bir kontroldür. İlk Olarak form üzerine bir picturebox iki tanede tarckbar nesnesi yerleştiriyoruz. picturebox’a istediğimiz herhangi bir resmi yüklüyoruz. Resmin sağındaki trachbarın yukarıdan aşağı
Visual Studio C# Dersleri – C# Trackbar Kullanımı: Visual Studio C# Dersleri – C# Trackbar Kullanımı

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: