Excel Uygulamaları

Paket içerisindeki konu başlıklarından bazıları..
Birleştirme Operatörü
Matematiksel İşlemler
Eğer
Formüller
Hata Mesajlarının Anlamları
Koşullu Biçimlendirme
Tarih Saat Formülleri
Grafik İşlemleri
Filtre Uygulama
Otomatik Tamamlama vs…
Paket programlar dersinde uygulama olarak kullanabilir yada ex
Excel Uygulamaları: Excel Uygulamaları

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: